TERREINCONDITIE
Laatste update: okt 18, 2019 @ 16:50

Course: open
Driving Range: open
Driving Range grastee: closed
Putting green: open
Trolley: ja
Electric trolley: ja
Buggy: ja
Tee: zomertee
Green: zomer – rode vlag
Preferred Lies: ja
Winterrules: nee
Qualifying conditions: ja

Opmerkingen:
 
Bij rijm de zomergreens niet betreden aub. In dit geval is ook de putting green gesloten!
 
Agenda te bekijken via iTee & Nieuwsbrief Agenda ook te downloaden via:

Extra uitleg:

Plaatsen (Preferred Lies):
Een bal, liggend op een kort gemaaid (fairway hoogte) gebied door de baan, mag zonder straf, opgenomen en schoongemaakt worden.
Alvorens de bal op te nemen moet de speler de plaats van de bal markeren.
Nadat de bal is opgenomen en schoongemaakt moet de speler de bal plaatsen in een positie, geen hindernis of putting green zijnde, binnen 15 cm van en niet dichter bij de hole dan de originele positie.
Een speler mag de bal slechts één keer plaatsen, en de bal is in het spel zodra hij geplaatst is (regel 20-4).
Indien de bal niet stil komt te liggen op de plaats waar hij geplaatst is , zal regel 20-3d van toepassing zijn.
Indien de bal, na plaatsen, stil blijft liggen op de plaats waar hij geplaatst is en zich daarna beweegt, is er geen straf en moet de bal gespeeld worden zoals hij ligt, tenzij de provisies van enige andere regel van toepassing zouden zijn.

Preferred Lies is van toepassing op ALLE kort gemaaide gebieden ‘door de baan’

Winterrules = preferred lies + overal ‘door de baan’
Winterrules bij wintergreens =
De wintergreens zijn aangeduid met witte cirkel; en de regel is dat ballen binnen 95 cm van de hole “donnée” zijn, d.w.z dat je niet meer hoeft te putten, maar wel 1 slag moet bijtellen. Die 95 cm is gemarkeerd met zwarte streep op de vlag, te beginnen van het onderste van de vlag.

* bij twijfel telt de Engelstalige versie R&A Golfrules.