Golf & Ethiek

Ieper Open Golf engageert zich om de positieve waarden in de (jeugd)sport te promoten, met als uitgangspunt een ethisch verantwoorde sportbeoefening. Een faire en gezonde sportbeoefening en het stimuleren van het plezier en de integriteit in de sport op alle niveaus is een doelstelling waarin alle sportverenigingen een cruciale rol moeten spelen. We hebben dan ook beslist om sinds 2011 het Ethisch Verantwoord Sporten extra in the picture te plaatsen, aangezien respect voor elkaar duidelijk terug te vinden moet zijn in alle geledingen van de golfsport.

De thema’s (met korte uitleg) betreffende Ethisch Verantwoord Sporten waaruit de erkende sportfederaties konden kiezen waren de volgende:

Thema 1:
De rechten van het kind in de sport

Panathlonverklaring concretiseren en implementeren, positieve waarden van jeugdsport benadrukken en concretiseren, preventieve en curatieve maatregelen nemen om jeugdleden te beschermen tegen negatieve effecten van de sport

Thema 2: Inclusie

Bestaande drempels van sportclubs wegwerken, personen uit bijzondere groepen betrekken en laten deelnemen in de sportclub

Thema 3: Respect voor diversiteit

Respectvol leren omgaan met rijkdom aan diversiteit, alle vormen van discriminatie & racisme in de sport voorkomen en bannen

Thema 4: het fairplaybeginsel

Leden laten sporten in aangepaste competitievormen en zelfde ontwikkelingsniveau, belang van fair play benadrukken en fair gedrag in federatie en clubs implementeren, recreatieve karakter van de sport op positieve manier in de kijker brengen.

Thema 5: Fysieke en psychische integriteit van het individu

Persoonlijke integriteit van leden beschermen, integere handelen stimuleren, leden beschermen tegen negatieve effecten van de sport door preventieve & curatieve maatregelen, registreren van problemen, ongewenst gedrag, klachten,… talenten optimaal begeleiden en ontwikkelen

Thema 6: Solidariteit

Solidair en respectvol leren handelen, positive boodschap brengen voor duurzaam ethische verantwoord sporten,

Golf Vlaanderen heeft voor de periode 2010-2012 gekozen om te werken rond het fairplaybeginsel. Voor het beleidsplan 2013-2016 werd er gekozen om verder te werken rond dit thema gedurende 2013-2014. In 2015-2016 zal men werken rond het thema rechten van het kind in de sport.

Klik hier voor meer info betreffende de Fair Play affiches.
Klik hier voor ‘Dé Gouden Fair Play Tips’.
Klik hier voor meer info betreffende de Panathlonverklaring.
Klik hier voor meer info betreffende lichamelijke & seksuele integriteit.
Klik hier voor meer info betreffende het meldpunt seksueel misbruik.

Wil je graag meer te weten komen over sport en ethiek? Neem dan zeker ook eens een kijkje op de volgende sites:
http://www.ethicsandsport.com

http://www.gezondsporten.be
http://www.vlaamsesportfederatie.be

Fairplay, daar begint het mee. Play Fair!

Golf Vlaanderen heeft in 2010 als thema voor ’het fairplaybeginsel’ gekozen om deze verder uit te werken binnen het kader Ethisch Verantwoord Sporten. De Golf Vlaanderen  ( GV) heeft dan ook als doelstelling het bewaren en bewaken van de fairplay binnen de golfsport.

De golfsport staat bekend om het ‘bijna’ altijd spelen zonder scheidsrechter. Het spel is gebasseerd op de integriteit van de speler die rekening houdt met andere spelers en volgens de regels speelt. De geest van het golfspel gaat er om dat, hoe gedreven de speler ook is, men onder alle omstandigheden hoffelijk en sportief gedrag vertoont. Dit staat ook zo vermeld in de etiquette van het golfspel. De etiquette geeft richtlijnen voor de manier waarop het golfspel dient gespeeld te worden zodat iedere speler (jong of oud) ten volle van het spel kan genieten.

Daarom startte de Golf Vlaanderen in 2011 met een affichecampagne rondom het thema “Fairplay” met de leuze “Fairplay, daar begint het mee. Play Fair!”

 

Ontdek hier de Golf Vlaanderen “Fairplay” affiches:

 

 

Veiligheid op onze golfbanen is uiterst belangrijk. Hieronder vind je de 4 gouden tips die de veiligheid op de golfbaan garanderen. Deze zorgen ervoor dat de veiligheid goed bewaard blijft en dat iedereen ten volle kan genieten van de golfsport.

Hou je aan deze tips!

– Zorg ervoor dat je niemand kan raken met je club tijdens een “slag of “oefenswing”. Let er ook op dat niemand zich in de buurt van de lijn van de bal bevindt zodat die niet geraakt kan worden door de bal, opvliegende steentjes, takjes, grint,…
– Sla pas als de spelers voor jou buiten bereik zijn. Als je niet 100% zeker bent is het best om even te wachten.
– Is de greenkeeper aan het werk? Geef een waarschuwing vooraleer je gaat slaan, zeker als hij bij de komende slag in bereik zou komen van je bal. Ben je niet zeker dat hij aan het meekijken is, wacht dan even.
– Sla je als speler een bal in richting die voor andere gevaar kan opleveren waarschuw dan onmiddellijk met de traditionele roep “Fore!”

 

 

 

 

Speeltempo:
Volgens de etiquette van het golfspel behoort men golf te spelen in een vlot tempo. Het is de verantwoordelijkheid van een ploeg (flight) om aansluiting te houden met de ploeg voor hen. Indien dit niet het geval is kunnen we spreken van traag spel (slow play)! Traag spel komt spijtig genoeg regelmatig voor. Er is niets zo frustrerend om golf te spelen en heel de tijd te moeten wachten omdat de ploeg voor jou traag speelt.

Hieronder vind je enkele tips om het speeltempo wat op te drijven en slow play tegen te gaan:
– Als je voelt dat een achterkomende groep sneller speelt en dat jijzelf de aansluiting verliest met de groep voor jou? Laat de achterkomende groep dan door, ongeacht het aantal spelers.
– Sta klaar om te spelen zodra het je beurt is. Hier win je heel wat tijd mee.
– Bij het spel op en rond de green plaats je best je golftas zodanig dat je bij het verlaten van de green onmiddellijk naar de volgende afslag kan gaan.
– Verlaat onmiddellijk de green wanneer je een hole hebt uitgespeeld. Je kan je score noteren op de afslag van de volgende hole.

– Ben je een bal van jezelf of van één van de flightgenoten aan het zoeken? Geen probleem, je krijgt hiervoor 5 minuten, maar laat de achterkomende ploeg reeds door.
– De voorrang op de baan wordt bepaalde door het speeltempo van een groep, tenzij de commissie van de club anders bepaald. Belangrijk: het begrip groep houdt ook in een speler alleen.

 

 

Eerlijk spelen:
Golf wordt bijna altijd zonder scheidsrechter gespeeld. Het spel is gebaseerd op de integriteit & eerlijkheid van de speler. Iedere speler, hoe gedreven ook, behoort zich onder alle omstandigheden beheerst, hoffelijk en sportief te gedragen. Dat is “The spirit of the Game”.

Enkele tips om het spel eerlijk te houden:
– Heb je moeilijkheden met het tellen van je score, ga op zoek naar een hulpmiddel (bijvoorbeeld koord met bolletjes).
– Ben je niet zeker of je juist hebt gehandeld? Ga dan ten rade bij medespeler en/of de referee.
– Zie je dat iemand vals speelt of probeert vals te spelen? Confronteer de speler hier dan mee. Laat dit niet zomaar passeren. Raakt het niet opgelost, meld dit dan bij de organisatie.
– Het kan altijd eens gebeuren dat je verkeerd handelt volgens de regels of een slag bent vergeten te tellen. Het is dan wel belangrijk dat je dit meldt.
– Signeer nooit een scorekaart als je het niet eens bent over een score. Haal een referee erbij of iemand van de organisatie.
– Noteer als marker de score op weg naar de volgende hole (of afslag van volgende hole). Controleer samen met je medespeler of je dezelfde score telt. Zo vermijd je discussies na 18 holes over een eventuele foute score.

 

 

Respect voor de golfbaan:

Iedere golfer speelt graag een partijtje golf op een mooie & goed onderhouden golfbaan. Het bevordert niet alleen het golfspel, je gaat ook meer van het golfen gaan genieten als de fairways, greens, bunkers,… er goed bijliggen. Het onderhoud op de golfbanen wordt gedaan door de greenkeepers. Maar het zijn niet enkel zij die de goede staat van het terrein kunnen garanderen, iedere golfer kan hier namelijk zijn steentje bijdragen.

Enkele tips:
– Denk eraan om bij het verlaten van de bunker je sporen te harken.
– Plaats een plag terug na iedere slag.
– Zorg ervoor dat je steeds een pitchfork op zak hebt als je gaat golfen. Herstel je eigen pitchmarks en ook die van een ander moest die het vergeten zijn.
– Beperk het slaan van plaggen tijdens een oefenswing
– Plaats de vlaggenstok zorgvuldig in de hole nadat iedereen heeft uitgeput.

 

Golf & agressie

Iedreen kent hem, de agressie golfer. Je voelt van ver dat hij er klaar voor is. Zijn lichaam staat gespannen, zijn blik kleeft aan de bal, zijn club lijkt wel vergroeid met zijn handen, en als hij uiteindelijk slaat… gaat zijn bal een heel andere richting uit. Dan wordt hij boos. Echt boos! Hij slaat zijn club zo hard tegen de grond dat hij breekt, schopt tegen zijn trolley en je hoort zijn luide gevloek over het hele veld. Gefrustreerd stampt hij naar de volgende hole waarbij iedereen die zijn pad kruist. Niemand wil het aan de stok krijgen – letterlijk! – met zo’n agressieve golfer.

Golf kan inderdaad behoorlijk frustrerend zijn en je hebt goede en slechte dagen. Elke golfer heeft zijn clubs al wel een keertje in pure wanhoop tegen de grond gekeild. Je gelooft het op die momenten niet, maar golf is een spelletje dat bedoeld is om te ontspannen en te genieten. Doe dat dan ook.

Enkele tips om de kalmte te bewaren:
– Ademhalingsoefeningen
– Denk eraan, zelf de allerbeste golfer durft weleens de mist in gaan
– Weet wat je kan. Het heeft geen zin je kwaad te maken in een slag waarvan je op voorhand weet dat je hem negen kansen op tien niet kan uitvoeren.
– Stel je een kwade golfer voor, het doet je meteen relativeren.
– Denk aan je medespelers

 

Kennis van de golfregels:
Bij het spelen het golfspel is het belangrijk dat je de golfregels kent. Deze zorgen ervoor dat het spel op een eerlijke en faire manier kan worden gespeeld.
Uiteraard is het begrijpelijk dat niet iedereen al de golfregels uit het hoofd kent. Daarom is het belangrijk dat je steeds een golfregelboekje bij de hand hebt als je de golfbaan op trekt, en dat je weet hoe je deze op een vlotte en snelle manier kunt gebruiken. De meeste kijken namelijk pas in het boekje wanneer er zich een probleem voordoet op de baan.

Hieronder vind je enkele tips betreffende de golfregels:
– Gebruik het alfabetisch register van het boekje om de juiste regel te vinden
– Ken & herhaal de definities, deze vormen de grondbeginselen waarop de spelregels zijn geschreven
– Herlees regelmatig de beknopte gids van de golfregels. Hierin staan de basisregels vermeld
– Test jezelf regelmatig op een leuke manier door bijvoorbeeld de golfquiz te spelen op de site (deze kan je terugvinden onder het rubriekje golfregels)

Met dank aan de Golf Vlaanderen:
Bronvermelding: http://golfvlaanderen.be/nl/evs