Clubnieuws blog

Ieper Open Golf heeft 2 nieuwe foto's toegevoegd.

Voor de 13de maal vond Midsummer Friends plaats, zoals ieder jaar een schot in de roos. Proficiat aan alle winnaars!

MET DANK AAN MIDSUMMER FRIENDS:
DEWERCHIN JO - LOUAGE BRUNO - ONRAET FRANCIS - VANFLETEREN FILIP & PARTNERS
... See MoreSee Less

Voor de 13de maal vond Midsummer Friends plaats, zoals ieder jaar een schot in de roos. Proficiat aan alle winnaars! 

MET DANK AAN MIDSUMMER FRIENDS:
DEWERCHIN JO - LOUAGE BRUNO - ONRAET FRANCIS - VANFLETEREN FILIP & PARTNERS

Afgelopen weekend werd de wedstrijd gesponsord door Campoamor Friends. Dit zijn Ann & Frank van Sauna De Bron Hooglede. Caroline & Geert van Vervoer Remi Geldhof. Lieve & Luc van Licht & Advies / Lumatec.

Proficiat aan alle winnaars! En in het bijzonder aan Wouter & Florence. Zij wonnen een weekje verblijf in Campoamor Spanje.

Nogmaals dank aan de sponsors.
... See MoreSee Less

Afgelopen weekend werd de wedstrijd gesponsord door Campoamor Friends. Dit zijn Ann & Frank van Sauna De Bron Hooglede. Caroline & Geert van Vervoer Remi Geldhof. Lieve & Luc van Licht & Advies / Lumatec.

Proficiat aan alle winnaars! En in het bijzonder aan Wouter & Florence. Zij wonnen een weekje verblijf in Campoamor Spanje. 

Nogmaals dank aan de sponsors.

Danny Parmentier, Rosina Pauwelyn and 12 others like this

Anja Van SandeProficiat aan iedereen ! Knappe prestatie !

1 week ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

Ieper Open Golf ( Ieper Golf NV) tekent Panathlon verklaring

Ieper Open Golf Porcelanosa Junior Academy vindt het belangrijk dat jongeren sporten in een gezonde en veilige omgeving.
We vinden ook dat alle jongeren gelijk behandeld moeten worden. “Daarom hebben we de Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport mee ondertekend”: zegt Manager Kevin Soete.

Hierbij hebben we namelijk de verbintenis aangegaan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Niet enkel woorden dus, maar ook daden.

Alle kinderen hebben het recht:

* Zich te vermaken en te spelen
* In een gezonde omgeving te leven
* Waardig behandeld te worden
* Getraind en begeleid te worden door competente mensen
* Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
* Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
* In veilige omstandigheden aan sport te doen
* Te rusten
* De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Panathlon International zet zich in voor de “Rechten van het kind in de sport” met als doel de vriendschap tussen alle personen bevorderen die zich voor de sport inspannen.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
We verklaren dat:
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.
• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.
2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.
5. Daarom onderschrijft Ieper Open Golf formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.
Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

IEPER, 18 mei 2017
Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève - Copyright Declaration: Panathlon International GENT, 24 September 2004
... See MoreSee Less

Ieper Open Golf ( Ieper Golf NV) tekent Panathlon verklaring

Ieper Open Golf Porcelanosa Junior Academy vindt het belangrijk dat jongeren sporten in een gezonde en veilige omgeving.
We vinden ook dat alle jongeren gelijk behandeld moeten worden. “Daarom hebben we de Panathlon verklaring over ethiek in de jeugdsport mee ondertekend”: zegt Manager Kevin Soete.

Hierbij hebben we namelijk de verbintenis aangegaan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Niet enkel woorden dus, maar ook daden.

Alle kinderen hebben het recht:

* Zich te vermaken en te spelen
* In een gezonde omgeving te leven
* Waardig behandeld te worden
* Getraind en begeleid te worden door competente mensen
* Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden
* Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie
* In veilige omstandigheden aan sport te doen 
* Te rusten
* De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden

Panathlon International zet zich in voor de “Rechten van het kind in de sport” met als doel de vriendschap tussen alle personen bevorderen die zich voor de sport inspannen.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
We verklaren dat:
1. We de positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning zullen nastreven.
• Op het vlak van training en competitie zullen we op evenwichtige manier vier hoofddoelen nastreven: de ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheid, een gezonde en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Hierbij zullen we ons laten leiden door de noden van het kind.
• We geloven dat de drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren, integrerend deel uitmaken van de competitiesport. We zullen kinderen de kans geven zich dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en we zullen hen helpen hun emoties te beheersen.
• We zullen speciale aandacht schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principes in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.
• We zullen ervoor zorgen dat kinderen betrokken worden bij het besluitvormingsproces in hun sport.
2. We onze inspanningen zullen voortzetten om alle vormen van discriminatie uit de jeugdsport te bannen.
Dit heeft te maken met het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.
3. We erkennen en aanvaarden het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.
• We zullen de psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping, misbruik en uitbuiting tegen te gaan en de kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
• We aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Daarom zullen we een gedragscode ontwikkelen, aanvaarden en toepassen met klaar vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers, sportmanagers, sportbesturen, artsen, kinesisten, diëtisten, psychologen, topatleten, de kinderen zelf…
• We raden sterk aan dat ernstig wordt overwogen om organen te creëren op de gepaste niveaus om deze code op te volgen.
• We steunen systemen ter registratie en accreditatie voor trainers en coaches.
4. We verwelkomen de steun van sponsors en de media, maar we geloven dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We verwelkomen sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogische proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstellingen van de jeugdsport.
• We geloven dat het niet alleen de functie van de media is om reactief te zijn, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoedend en vernieuwend.
5. Daarom onderschrijft Ieper Open Golf  formeel het ‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’.
Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer regeringen, sportfederaties, sportagentschappen, bedrijven voor sportartikelen, media, zakenwereld, sportwetenschappers, sportmanagers, trainers, ouders en de kinderen zelf deze verklaring onderschrijven.

IEPER, 18 mei 2017
Copyright Charter: Service des loisirs de la Jeunesse, (D.I.P.) Genève - Copyright Declaration: Panathlon International GENT, 24 September 2004

Vandaag vond De .K.A.A.I. architectenbureau trophy plaats. Hartelijk dank aan Dirk Derieuw voor de mooie wedstrijdsponsoring. Het was een zeer zonnige dag mooie start van junimaand.

In onderstaand filmpje kan je trouwens een paar referenties bekijken wat Dirk Derieuw en zijn partners allemaal kunnen. Ieper Open Golf werkt al jaren samen met Dirk, het is een echte vakman!

www.kaai-architecten.be/

Proficiat aan alle winnaars!
... See MoreSee Less

Jan Withof, Dimitri Decherf and 2 others like this

Ieper Open GolfProficiat aan alle winnaars

Attachment3 weeks ago   ·  1
Avatar

Comment on Facebook

Ieper Open Golf heeft 3 nieuwe foto's toegevoegd.

De bijenorchis (Ophrys apifera) in Ieper Open Golf. Bijenorchis is een overblijvende plant van 20 tot 50 cm, die bloeit in juni en juli.
Ze groeit op grazige, enigszins vochtige, kalkhoudende grond in kalkgraslanden en bermen, aan slootkanten en op opgespoten terreinen.

Ze is zeer zeldzaam. Kortom uniek en wij hebben die 🙂
... See MoreSee Less

De bijenorchis (Ophrys apifera) in Ieper Open Golf. Bijenorchis is een overblijvende plant van 20 tot 50 cm, die bloeit in juni en juli.
Ze groeit op grazige, enigszins vochtige, kalkhoudende grond in kalkgraslanden en bermen, aan slootkanten en op opgespoten terreinen.

Ze is zeer zeldzaam. Kortom uniek en wij hebben die :-)

Yves Lefever, Anja Van Sande and 7 others like this

Willy AvereynZo mooi en dat in onze tuin!!!!!

3 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

Op zondag 28 mei vond in Ieper Open Golf de Costa Daurada Golf Challenge plaats. Winnaar was Frederik de Z. & Lieve V.

Dikke proficiat! Zij wonnen Pack Costa Daurada Monica - 3 nachten - 4 dagen K+O - 2 green fees - vlucht inbegrepen - transfer hotel - luchthaven - hotel inbegrepen - transport golftas inbegrepen - incl price giving diner.

Dit allemaal dankzij onze sponsor Golf By Ratio.
Meer info via: golfbyratio.com
... See MoreSee Less

Op zondag 28 mei vond in Ieper Open Golf de Costa Daurada Golf Challenge plaats. Winnaar was Frederik de Z. & Lieve V.
 
Dikke proficiat! Zij wonnen Pack Costa Daurada Monica - 3 nachten - 4 dagen K+O - 2 green fees - vlucht inbegrepen - transfer hotel - luchthaven - hotel inbegrepen - transport golftas inbegrepen - incl price giving diner.

Dit allemaal dankzij onze sponsor Golf By Ratio.
Meer info via: http://golfbyratio.com

Ieper Open Golf heeft 2 nieuwe foto's toegevoegd.

Rabbit Kampioenschap 2017

Bij de dames en de heren van de Rabbits gingen wij afgelopen zaterdag op zoek naar de kampioen. Na 9 holes mochten de drie beste dames en de drie beste heren het uitvechten in een play-off over vier holes.
De kampioenen werd Bart Mahieu en Yana Lefever. Ook hier een prachtig kampioenschap. Proficiat aan de winnaars.
... See MoreSee Less

Rabbit Kampioenschap 2017

Bij de dames en de heren van de Rabbits gingen wij afgelopen zaterdag op zoek naar de kampioen. Na 9 holes mochten de drie beste dames en de drie beste heren het uitvechten in een play-off over vier holes.
De kampioenen werd Bart Mahieu en Yana Lefever. Ook hier een prachtig kampioenschap. Proficiat aan de winnaars.

Ieper Open Golf heeft 5 nieuwe foto's toegevoegd.

Proficiat aan clubkampioen Louis Verbeke bij de heren & Marte Vannieuwkerke bij de dames. We zijn héél fier op jullie. Runner-up bij de heren Ruben Rouseré en bij de dames Buseyne Eline.
... See MoreSee Less

Proficiat aan clubkampioen Louis Verbeke bij de heren & Marte Vannieuwkerke bij de dames. We zijn héél fier op jullie. Runner-up bij de heren Ruben Rouseré en bij de dames Buseyne Eline.

Gregory Smets, Lambert Mollet and 21 others like this

Dimitri DecherfDikke proficiat aan Louis en Marte. Proficiat aan alle deelnemers die er een leuk en spannend kampioenschap van gemaakt hebben.

4 weeks ago
Avatar

Comment on Facebook

Ieper Open Golf heeft 101 nieuwe foto's toegevoegd aan het album Clubkampioenschap 2017.

Gezelligste golfclub van Vlaanderen
... See MoreSee Less

Gezelligste golfclub van Vlaanderen

Ieper Open Golf heeft 16 nieuwe foto's toegevoegd aan het album Clubkampioenschap 2017 — bij Ieper Open Golf.

Gezelligste golfclub van Vlaanderen
... See MoreSee Less

Gezelligste golfclub van Vlaanderen